Werkzaamheden

Dit bureau houdt zich bezig met onderzoek naar problemen rond het samenleven met sociale, economische en culturele diversiteit en pogingen om hier verbetering in aan te brengen via beleid op verschillende terreinen (veiligheid, zorg, scholing, woningbouw). Waar diversiteit kansen biedt voor maatschappelijke vernieuwingen, ligt de nadruk in het maatschappelijk debat vaak vooral op problemen die diversiteit oplevert. Spanningen rond diversiteit en verandering worden in beleid vaak vertaald naar ‘problemen’. Termen als  onveiligheid  (overlast, criminaliteit en (on)veiligheidsbeleving) worden vaak gebruikt om dergelijke spanningen te definiëren. Op deze manier ontstaat de indruk dat vormen van diversiteit vaak een preventieve of reactieve interventie behoeven (zoals uitreizende Syriëgangers of op afspraak vechtende voetbalsupporters). De vraag is in hoeverre deze probleemdefinities en daaropvolgende sociale reacties ‘oplossingen’ bieden voor deze vraagstukken.

In de kern gaan discussies over maatschappelijke diversiteit over deviantie: afwijkingen van bestaande maatschappelijke normen. Onderzoek biedt mogelijkheden om afwijkende gedragingen en de verschillende reacties hierop (problematisering en criminalisering) meer in detail  te onderzoeken op onder andere hun betekenissen en hun effecten. Dit soort onderzoek kan bijdragen aan meer kennis en begrip voor diversiteit en deviantie.

Het Bureau voor Maatschappij Veiligheid & Deviantie zet in op het in kaart brengen van de maatschappelijke onrust over afwijkende gedragingen in een door diversiteit gekenmerkte tijd vanuit gedegen kwalitatief onderzoek (observaties en interviews) met  een theoretische onderbouwing op basis van de wetenschappelijke literatuur.  Dit onderzoek kan op kleinere schaal van een specifiek buurtprobleem (jongerengroepen) maar ook op grotere schaal zoals een stedelijk vraagstuk (geweld, onveiligheidsgevoelens) dat zich plotseling aandient voor gemeenten.

Contact: tomdeleeuw84@gmail.com

 

Rek.nr.: NL11 INGB 0007 3722 10

KvK Rotterdam: 61702374

O.B.:  NL 1548.57.555.B01

 

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s